A market full of “isolated pricing islands” operates on trust alone

alt

Excerpt in translation:

So far, there is only one crypto company in the Netherlands with a DNB registration that also - partly - acts as a market maker: Hyphe. Unlike traditional market makers, Hyphe does not engage in proprietary trading. The company aims to improve pricing in the crypto market by using an algorithm to continuously analyse the order books of other platforms.

“We realised that trading platforms are in fact ‘isolated islands’, each with its own price. Variation arises from differences in volumes, as well as professionalism. Even a smart individual with their own algorithm can get involved in this highly competitive market”, explains Hyphe CEO, Dolf Diederichsen.

After the bankruptcy of American exchange, FTX, liquidity dried up sharply, making it more difficult for traders to hedge risks. Investors were faced with wider spreads and thus higher costs. Hyphe claims to deal with market stress by using its own cryptocurrency ‘liquidity pool’. It acts as a liquidity provider for financial institutions, such as banks. Sometimes Hyphe matches supply and demand directly, and sometimes it calls on crypto exchanges, which do not always offer the best price. Diederichsen: “No one can guarantee that, so it depends on the degree of trust in these companies”.

Dutch original:

In markt van 'geïsoleerde eilanden' komt het aan op vertrouwen

Tot dusver is er in Nederland één cryptopartij met DNB-registratie die ook — deels — alsm markthandelaar acteert: Hyphe. Anders dan traditionele marketmakers werkt Hyphe niet voor eigen rekening. Het bedrijf wil de prijsstelling in de cryptomarkt verbeteren met een algoritmedienst, die een continue analyse maakt van orderboeken van cryptoplatformen.

'We realiseerden ons dat platformen in feite “geïsoleerde eilanden” zijn met ieder een eigen prijs. De variatie ontstaat door verschillen in volumes, en ook professionaliteit. Ook een slim individu met een eigen algoritme kan zich in deze zeer competitieve markt mengen', schetst Hyphe-ceo Dolf Diederichsen.

Na het faillissement van de Amerikaanse beurs FTX droogde de liquiditeit fors op waardoor handelaren risico’s moeilijker konden afdekken. Beleggers kregen te maken met ruimere spreads, en waren duurder uit. Hyphe claimt marktproblemen op te vangen met een eigen 'liquidity pool' van crypto's. Het werkt als een liquiditeitsverschaffer voor professionele beleggers, zoals banken. Soms koppelt Hyphe vraag en aanbod direct aan elkaar, soms doet het een beroep op cryptobeurzen, die niet de beste prijs hoeven rekenen. Diederichsen: Er is niemand die dat kan garanderen, het komt aan op de mate van vertrouwen in deze bedrijven.'

fd.nl

For all press enquiries

[email protected]
Download as pdf